HEM : OM PROJEKTET .

Om projektet

 

Projektet öppet för många deltagare

Ambitionen är att projektet skall engagera ett stort antal av de aktörer som är verksamma på värmemarknaden: värmekonsumenter, värmeproducenter, energi- och anläggningsleverantörer, branschorganisationer och myndigheter.

I dagläget har 30 företag och organisationer gått in som finansiärer i projektet. Vi håller dock fortfarande öppet för fler deltagare. Är ni intresserade kontakta John Johnsson på Profu,
0705-64 28 20 eller john.johnsson@profu.se.

 

Finansiärer

AB Fortum Värme
Akademiska Hus
AMEM Konsulter
Bostad AB Poseidon
E.ON Sverige AB
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Göteborg Energi AB
HSB
Hyresbostäder i Norrköping
Hyresgästföreningens Riksförbund
Hässleholm Miljö AB
Kraftringen AB
NCC Construction Sverige AB
Nibe
Siemens AB
Skanska Commercial Development Nordic AB
SKVP
Svebio
Svensk Energi
Svensk Fjärrvärme
Svensk Solenergi
Sveriges Kommuner och Landsting
Södertörns Fjärrvärme AB
Tekniska Verken i Linköping AB
Umeå Energi AB
Vattenfall
Västerås kommun
Älvstranden Utveckling AB
Öresundskraft Kraft & värme AB

 

Målet med projektet

Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar.

LÄS MER

 

Varför ett värmemarknadsprojekt?

Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.

LÄS MER

 

Arbetsordningen reglerar ansvar, åtaganden och nytta

Parterna deltar frivilligt i projektet, med de resurser man avsätter. Projektets har en arbetsordning som reglerar deltagarnas ansvar, åtaganden och nytta av projektet.

LÄS MER