Om projektet

HEM : OM PROJEKTET .

Projektet öppet för många deltagare

Ambitionen är att projektet skall engagera ett stort antal av de aktörer som är verksamma på värmemarknaden: värmekonsumenter, värmeproducenter, energi- och anläggningsleverantörer, branschorganisationer och myndigheter.

I dagläget har 15 företag och organisationer gått in som finansiärer i projektet. Vi håller dock fortfarande öppet för fler deltagare. Är ni intresserade kontakta John Johnsson på Profu,
0705-64 28 20 eller john.johnsson@profu.se.

 

Finansiärer december 2012

AMEM Konsulter
Akademiska Hus
E.ON Värme Sverige
Eskilstuna Energi & Miljö
Fortum Värme
Göteborg Energi
Hyresgästföreningens Riksförbund
Tekniska Verken i Linköping
Umeå Energi
Svensk Energi
Svensk Fjärrvärme
SP
SVEP
Öresundkraft, Kraft & Värme

 

Målet med projektet

Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar.

LÄS MER

 

Varför ett värmemarknadsprojekt?

Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.

LÄS MER

 

Arbetsordningen reglerar ansvar, åtaganden och nytta

Parterna deltar frivilligt i projektet, med de resurser man avsätter. Projektets har en arbetsordning som reglerar deltagarnas ansvar, åtaganden och nytta av projektet.

LÄS MER