Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Nu är vi inne på den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor! Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Det övergripande målet för projektet är att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Efter två genomförda etapper vill vi nu omsätta den kunskap vi skaffat oss i praktisk handling och bli mer konkreta. Vi kommer att fokusera på det lokala perspektivet och lokala frågor. Det innebär att vi fortsätter arbeta med bl.a. hållbarhet och samverkan genom analyser, fallstudier, workshops och seminarier. Dessutom strävar vi efter ökad samverkan med andra forskningsprojekt och arenor. Projektet leds av Profu.

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE