Färdplan och byggregler:

några av frågorna på referensgruppsmötet i april

 

Projektet är nu i full gång! Vid det andra referensgruppsmötet i april 2018 fanns de flesta av de 36 medverkande organisationerna representerade. Härligt att höra alla diskussioner under mötet och vid fikapauserna. Det var som vanligt ett intensivt och givande möte.

Fossilfritt Sveriges representanter erbjöd Värmemarknad Sverige möjligheten för att medverka i framtagandet av en färdplan mot fossilfrihet till år 2045 för uppvärmningssektorn. Det blev en bra diskussion där deltagarna i referensgruppen fick ställa frågor och reflektera över vad det skulle innebära för projektet och för framtagandet av en gemensam färdplan.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, berättade om färdplanerna som tas fram i ett tiotal sektorer under året.

En annan central fråga som diskuterades var Boverkets remiss till energiregler 2020. Boverket presenterade bakgrund och upplägg till de förändringar som finns i förslaget. Därefter gavs flera perspektiv från värmemarknadens aktörer.

Mikael Näslund, Boverket, berättade om förslaget till energiregler 2020.

Dessutom presenterades pågående arbete inom projektet.

Minnesanteckningar och samtliga presentationer ligger på den interna sidan, tillgängliga för er som medverkar i projektet.

Följande organisationer medverkar i Värmemarknad Sverige i denna etapp:

 

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE