Projektet leds av Profu i Göteborg och genomförs i samverkan med bland annat forskare knutna till Handelshögskolan i Göteborg. Projektet finansieras av de medverkande organisationerna, se nedan. Samtliga finansiärer ingår i referensgruppen.

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE