' ' Värmemarknad Sverige

 

Det övergripande målet i de tidigare etapperna har varit att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens alla aktörer. Nu är vi redo att tillsammans omsätta denna kunskap i praktisk handling i en tredje projektetapp, och därigenom alltmer konkret bidra till att den hållbara utvecklingen fortsätter. Utifrån de önskemål som deltagarna i etapp 2 har uttryckt har Profu har identifierat ett antal fokusområden:

  • Hållbar utveckling i ett framåtblickande perspektiv; inkl. en översyn och (eventuell) modernisering av hållbarhetsbegreppet och hållbarhetsarbetet
  • Vår framtida värmeförsörjning – en serie konkreta ”case” från våra lokala värmemarknader
  • Värmepumpsmarknaden – en fördjupning om nuläge och framtid
  • Samarbeten på våra värmemarknader – goda exempel och konkreta förslag
  • Politik och styrmedel – hur nå en värmemarknadspolitik värd namnet, lokalt och nationellt
  • Fördjupning energistatistik – med ambitionen att ta fram en liten ”kokbok”
  • Vision värmemarknad 2040 – inkl. en samverkan med unga forskare.

Dessa fokusområden fördjupar och eller kompletterar det redan påbörjade arbetet i tidigare etapper. En skillnad gentemot de första två etapperna är att vi i den tredje etappen tydligare lägger fokus på det lokala perspektivet och de förutsättningar och möjligheter som råder på olika lokala värmemarknader.

Läs gärna mer i projektbeskrivningen.

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE