<< Tillbaka

 

Nedan presenteras de företag/organisationer och kontaktpersoner, om det finns angivet, till de organisationer och företag som arbetar vidare med färdplanens genomförande. Profu samordnar initialt fortsatt arbete med färdplanens genomförande. För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, Profu, mobil: 0708 - 42 33 22.

Akademiska Hus   Li Lövehed
Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft AB och Arvika Teknik AB   Thomas Malmstedt och Fredric Lönnfjord
Avfall Sverige   Klas Svensson
Bonnier Fastigheter   Sara Björnberg
E.ON Energilösningar   Maria Lindroth
Emmaboda Energi och Miljö AB   Stefan Lundgren
Energiföretagen Sverige   Lina Enskog Broman och Daniel Lundqvist
Göteborg Energi   Lars Holmqvist
Hässleholm Miljö   Sven Karlsson
Kalmar Energi   Anna Karlsson
Karlshamn Energi   Anders Strange
Karlstad Energi   Johan Thelander
Kraftringen   Annika Widmark Sjöstedt
Luleå Energi   Magnus Johansson
Oskarshamn Energi   Jöns Wahlström
Sinfra   Nabaz Dalshad och Jenny Stenström
Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen   Per Johnasson och Morgan Willis
Sollentuna Energi och Miljö   Monika Söderlund Andreasson och Anders Rubenhag
SPP Fastigheter AB   Marita Loft
Svensk Torv   Ingrid Kyllerstedt
Stockholm Exergi   Erik Doutzauer
Sveriges allmännytta   Gabriella Castegren
Sveriges Kommuner och Regioner   Andreas Hagnell
Söderenergi   Karin Medin
Tekniska Verken i Linköping   Emil Berggren
Telge Nät   Håkan Karlsson och Sara Jannes
Umeå Energi   Magnus Stenvall

 

Styrgrupp

Akademiska Hus   Li Lövehed
Avfall Sverige   Klas Svensson
Energiföretagen Sverige   Lina Enskog Broman
Luleå Energi   Magnus Johansson
SKVP   Morgan Willis
Stockholm Exergi   Erik Dotzauer
Sveriges kommuner och landsting   Andreas Hagnell
Telge Nät   Sara Jannes