Varför ett värmemarknadsprojekt?
Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.
LÄS MER

 

Målet med projeketet
Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimat-målsättningar.
LÄS MER

 

 

Projektledare för
Värmemarknad Sverige

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades: 15 oktober 2017

Värmemarknad Sverige - ny etapp på gång!

Nyligen avslutades den andra etappen av detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Projektet har engagerat ett stort antal av de aktörer som är verksamma på värmemarknaden: fastighetsbolag och byggherrar, energi‐ och anläggningsleverantörer, energibolag, bransch‐ och intresseorganisationer samt myndigheter. Tillsammans har vi utvecklat ny kunskap om och förståelse för värmeförsörjningens förutsättningar och utmaningar. Det övergripande målet har varit att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens alla aktörer. Nu är vi redo att tillsammans omsätta denna kunskap i praktisk handling i en tredje projektetapp, och därigenom alltmer konkret bidra till att den hållbara utvecklingen fortsätter.

I samverkan har projektets referensgrupp – där över 30 av värmemarknadens aktörer ingår – och projektledningen identifierat ett antal fokusområden för denna tredje etapp:
• Hållbar utveckling i ett framåtblickande perspektiv; inkl. en översyn och (eventuell) modernisering av hållbarhetsbegreppet och hållbarhetsarbetet.
• Vår framtida värmeförsörjning – en serie konkreta ”case” från våra lokala värmemarknader
• Värmepumpsmarknaden – en fördjupning om nuläge och framtid
• Samarbeten på våra värmemarknader – goda exempel och konkreta förslag
• Politik och styrmedel – hur nå en värmemarknadspolitik värd namnet, lokalt och nationellt?
• Fördjupning energistatistik – med ambitionen att ta fram en liten ”kokbok”
• Vision värmemarknad 2040 – inkl. en samverkan med unga forskare

Under hösten 2017 förbereder vi för en ny etapp av Värmemarknad Sverige. Här finner du projektbeskrivningen för den nya etappen.

Välkomna att höra av er om ni har frågor.

Kjerstin Ludvig och John Johnsson

 

 

Projektet presenterat på

The 8th International Sustainability Transition Conference

.

I juni presenterade Gabriela Schaad "Värmemarknad Sverige" på IST 2017.

TA DEL AV HENNES PRESENTATION

LÄS MER OM KONFERENSEN

 

 

Två år går så fort!

Slutkonferensen för forskningsprojektet som hanterar den svenska värmemarknadens utmaningar, förutsättningar och utveckling hölls i Stockholm den 22 mars. Närmare 90 personer var anmälda. Projektets resultat och publikationer presenterades. Att döma av sorlet vid pauserna och vid lunchen så var stämningen god och samtalen givande.

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE SAMMANFATTAR KONFERENSEN

 

De publikationer som tagits fram inom projektet publiceras här på hemsidan. Det går också bra att höra av sig till Profu om man vill ha tryckta exemplar skickade till sig. Presentationerna från slutkonferensen finner ni på den interna sidan.

Intresset och engagemanget för en tredje etapp av projekt är stort, inte minst för att kunna bibehålla det forum för värmemarknadens aktörer som projekt utvecklats till. Under våren planerar vi därför för en fortsättning. Om ni är intresserade av att veta mer om projektet och kanske även är nyfikna på möjligheten att delta i nästa etapp, så är ni varmt välkomna att höra av er!

 

 

 

Ladda ned rapporterna:

SLUTRAPPORT :
VÅR GEMENSAMMA VÄRMEMARKNAD
30 PERSPEKTIV PÅ VÄRMEMARKNADEN
   

HÅLLBARHETSMÅLEN PÅ VÄRMEMARKNADEN

KUNDEN PÅ VÄRMEMARKNADEN

LOKALA VÄRMEMARKNADER

 

Vill du beställa ett tryckt exemplar?

SÄND NAMN OCH ADRESS, SAMT UPPGIFTER OCM VILKEN/VILKA AV OVANSTÅENDE RAPPORTER DU ÖNSKAR

Rapporterna är kostnadsfria.

 

 

Presentationer från referensgruppsmöte 31 maj 2016

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Presentationer från Värmemarknad Sveriges seminarium
9 december 2015

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Värmemarknad Sverige presenterat på Energikommissionens seminarium

Temat för Energikommissionens seminarium den 27 november 2015 var styrmedel för framtidens energisystem. Ett av föredragen presenterades av John Johnsson, Profu och handlade om framtidsscenarier för värmemarknaden.

SE FÖREDRAGET PÅ YOUTUBE

 

 

Värmemarknadsprojektet i debattartikel i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, 15 september 2015: "Boverket tänker fel om bostäder och energi"
LÄS DEBATTARTIKELN PÅ SVENSKA DAGBLADETS HEMSIDA

 

"Ett systemperspektiv kräver bred kunskap och rätt utformade styrmedel"

John Johnsson, är projektledare för värmemarknadsprojektet, vars övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar. I en intervju med Eneff-forum berättar John Johnsson mer om värmemarknadsprojektet.

LÄS INTERVJUN PÅ ENEFF-FORUM:s HEMSIDA

 


 


I hur många av EU:S länder har värmemarknaden bidragit mest till det förnybara målet (mellan 2005-2014)?

>> LADDA NED PDF