Dokumentation från Värmemarknad Sveriges slutkonferens

Stockholm, 6 februari 2020

 

Konferensprogrammet och presentationer

 

Konferensprogrammet

 

100 steg mot framtidens värmemarknad Kjerstin Ludvig, Profu
   
Framtidens Värmelösning - Kundernas perspektiv Gunilla Jalbin, Grounded Brand Management
   
Tjänstefiering av energi - nya tjänster och värdekedjor Árni Halldórsson, Chalmers Tekniska Högskola
   
Framtidens värmelösningar - digitalisering - urbanisering Mattias Westher, Stena Fastigheter
   
Effektivisering med effekt Vanja Månborg och Arvid Rensfeldt, Profu
   
Ökad samverkan hantera utmaningarna tillsammans Kjerstin Ludvig, Profu
   
Exempel från Norrköping – samverkan runt energimål Maria Danestig, Norrevo, och Maria Lindroth, EON
   
Fokus värmepumpsmarknaden Mårten Haraldsson, Profu och Per Jonasson, SKVP
   
Värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem Håkan Sköldberg, Profu
   
Det lokala arbetet med färdplanen i Helsingborg Patrik Hermansson, Öresundskraft
   
Så blev det och så går vi vidare Håkan Sköldberg, Profu

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE