<< Tillbaka

 

På väg mot en fossilfri uppvärmningssektor   Kjerstin Ludvig och Håkan Sköldberg, Profu
Ingen mer fossilgas i vår fjärrvärmeproduktion   Eric Zinn, Göteborg Energi
Minskad klimatpåverkan från Fastighetsdrift och Projektverksamhet   Mia Edofsson, Akademiska Hus
Färdplanens uppmaningar till andra hur går det?   Lina Enskog Broman, Energiföretagen Sverige
Plasten i fjärrvärme - från låsning till rådighet   Marcus Lindvall, Telge Nät och Sara Jannes, Telge
Negativa utsläpp och avfalls CCS   Jesper Baaring, Öresundskraft
Värmepumpssektorns utmaningar. Fokus på minska växthusgasutsläpp från köldmedier   Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen