Välbesökt halvtidskonferens 5 februari 2019

Tack alla ni som medverkade vid resultatkonferensen i halvtid för Värmemarknad Sverige. Konferensen, som hölls hos Skanska i Stockholm, lockade ett 80-tal personer.

Följande frågor presenterades under konferensen:
• Färdplan Fossilfri uppvärmning
• Lokal samverkan inom energi och klimat
• Paneldiskussion: Hur når vi en fossilfri uppvärmning tillsammans?
• Framtidens värmeförsörjning ur kundens perspektiv
• Värmepumpars effektbehov, idag och i framtiden
• Utblick: utveckling och utmaningar på fjärrvärmemarknaderna i Europa.

KONFERENS-PRESENTATIONER

Nu fortsätter projektet i ytterligare ett år och därefter bjuder vi in till slutkonferens i jan/feb 2020.

 

Workshop inför fallstudie om lokala/regionala utmaningar inom värmeförsörjning

Den 9 maj bjöd vi in till samtal om vilka utmaningar på de lokala värmemarknaderna som bör analyseras vidare i en ny fallstudie. Fallstudien ska genomföras i samverkan mellan NEPP (www.nepp.se) och Värmemarknad Sverige. Drygt 20 representanter från båda projekten medverkade i samtalet.

LÄS MER

 

Färdplan 2045

Med stor ödmjukhet inför uppgiften, tar vi oss an arbetet med att ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Uppdraget kommer från Fossilfritt Sverige och Värmemarknad Sverige tar ansvar för att utveckla en färdplan som många kan ställa sig bakom. Arbetet ska ske tillsammans med marknadens aktörer under sommaren och hösten 2018.

Vi ser fram emot ett spännande arbete tillsammans med bl.a. Värmemarknad Sverige och Fossilfritt Sverige! Nu kör vi!

 

Färdplan och byggregler: några av frågorna på referensgruppsmötet i april

Projektet är nu i full gång! Vid det andra referensgruppsmötet i april 2018 fanns de flesta av de 36 medverkande organisationerna representerade. Härligt att höra alla diskussioner under mötet och vid fikapauserna. Det var som vanligt ett intensivt och givande möte.

LÄS MER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE