Etapp 1: Varför ett värmemarknadsprojekt?

HEM : VARFÖR ETT VÄRMEMARKNADSPROJEKT?

Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas. Tuffa effektiviseringsmål, hårdare konkurrens mellan uppvärmningsalternativen, en allt tydligare internationalisering av politik och bränslemarknader (inkl. avfallsmarknaden) samt krav på regelförändringar, är några av dessa utmaningar. Därtill vill vi naturligtvis att värmemarknaden skall vara en resurseffektiv, miljö- och klimatriktig marknad även i framtiden. Sverige, eller i EU. Under de senaste åren har frågorna om värmemarknadens utveckling kommit alltmer i fokus, och tanken om att sätta upp ett gemensamt projekt har blivit alltmer aktuell.