HEM : MÅLET MED PROJEKTET.

Målet med projektet

Målet med en andra etapp är att visa på hur en kostnadseffektiv och balanserad utveckling av vär-memarknaden kan åstadkommas, utifrån ett perspektiv av god resurshushållning, klimatneutralitet och miljöriktighet. En viktig utgångspunkt är också att värmekundsperspektivet skall prägla analysen av värmemarknaden.

 

Projektet har samtidigt följande mål:
- Utvärdera hur framtida utmaningar och omvärldsförändringar påverkar utvecklingen; visa på utvecklingsvägar som är robusta men även de som är förknippade med större osäkerhet.
- Identifiera hur värmekunderna ser på den framtida värmeförsörjningen och hur de kan tänkas agera.
- Beskriva och analysera hur värmemarknaden påverkar, och påverkas av, andra sektorer.
- Studera hur behovet av kyla påverkar uppvärmningsmarknaden.
- Analysera kostnadsutvecklingen på värmemarknaden för olika scenarier, samt analysera hur värmemarknaden påverkas av olika styrmedel.
- Den lokala och regionala dimensionen i värmemarknadens utveckling är central, varför projekt också kommer att fördjupa analysen av de lokala/regionala utmaningarna.

LÄS PROJEKTBESKRIVNINGEN