Etapp 1: Målet med projektet

HEM : MÅLET MED PROJEKTET.

Projektet skall analysera värmemarknadens utveckling för Sverige som helhet. Vi skall samtidigt sätta värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling. De slutsatser som dras skall företrädesvis utgå från detta helhetsperspektiv. Analysen av värmemarknaden skall dock samtidigt hantera de lokala och regionala förhållandena, och ta delar av sin utgångspunkt från dem.

Värmemarknaden i Sverige utvecklas inte isolerat från vår omvärld. Vår politik formas i allt större utsträckning på EU-nivå, bränsle- och elmarknaderna blir alltmer internationella och vi i Sverige har allt större ambitioner att själva kunna påverka andra. Därför är det naturligt att låta detta projekt också ha ett europeiskt perspektiv, och även söka samverkan med andra aktiviteter på EU-nivån.

LÄS PROJEKTBESKRIVNINGEN