Här finner du kommande möten, seminarier och konferenser inom projektet.

 

Referensgruppsmöten

Referensgruppsmöte   18 april
Referensgruppsmöte   10 september
Referensgruppsmöte   5 december