Här finner du kommande möten, seminarier och konferenser inom projektet.

 

Möten

Öppet seminarium för alla, 10.00-13.30. Referensgruppsmöte 13.30 – 16.00   5 februari 2019
Referensgruppsmöte   7 maj 2019
Referensgruppsmöte   18 sep 2019
Referensgruppsmöte   4 dec 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE