Varför ett värmemarknadsprojekt?
Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.
LÄS MER

 

Målet med projeketet
Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimat-målsättningar.
LÄS MER

 

 

Projektledare för
Värmemarknad Sverige

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades: 10 april 2017

Två år går så fort!

Slutkonferensen för forskningsprojektet som hanterar den svenska värmemarknadens utmaningar, förutsättningar och utveckling hölls i Stockholm den 22 mars. Närmare 90 personer var anmälda. Projektets resultat och publikationer presenterades. Att döma av sorlet vid pauserna och vid lunchen så var stämningen god och samtalen givande.

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE SAMMANFATTAR KONFERENSEN

 

De publikationer som tagits fram inom projektet publiceras här på hemsidan. Det går också bra att höra av sig till Profu om man vill ha tryckta exemplar skickade till sig. Presentationerna från slutkonferensen finner ni på den interna sidan.

Intresset och engagemanget för en tredje etapp av projekt är stort, inte minst för att kunna bibehålla det forum för värmemarknadens aktörer som projekt utvecklats till. Under våren planerar vi därför för en fortsättning. Om ni är intresserade av att veta mer om projektet och kanske även är nyfikna på möjligheten att delta i nästa etapp, så är ni varmt välkomna att höra av er!

 

 

 

Ladda ned rapporterna:

SLUTRAPPORT :
VÅR GEMENSAMMA VÄRMEMARKNAD
30 PERSPEKTIV PÅ VÄRMEMARKNADEN
   

HÅLLBARHETSMÅLEN PÅ VÄRMEMARKNADEN

KUNDEN PÅ VÄRMEMARKNADEN

LOKALA VÄRMEMARKNADER

 

Vill du beställa ett tryckt exemplar?

SÄND NAMN OCH ADRESS, SAMT UPPGIFTER OCM VILKEN/VILKA AV OVANSTÅENDE RAPPORTER DU ÖNSKAR

Rapporterna är kostnadsfria.

 

 

Presentationer från referensgruppsmöte 31 maj 2016

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Presentationer från Värmemarknad Sveriges seminarium
9 december 2015

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Värmemarknad Sverige presenterat på Energikommissionens seminarium

Temat för Energikommissionens seminarium den 27 november 2015 var styrmedel för framtidens energisystem. Ett av föredragen presenterades av John Johnsson, Profu och handlade om framtidsscenarier för värmemarknaden.

SE FÖREDRAGET PÅ YOUTUBE

 

 

Värmemarknadsprojektet i debattartikel i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, 15 september 2015: "Boverket tänker fel om bostäder och energi"
LÄS DEBATTARTIKELN PÅ SVENSKA DAGBLADETS HEMSIDA

 

"Ett systemperspektiv kräver bred kunskap och rätt utformade styrmedel"

John Johnsson, är projektledare för värmemarknadsprojektet, vars övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar. I en intervju med Eneff-forum berättar John Johnsson mer om värmemarknadsprojektet.

LÄS INTERVJUN PÅ ENEFF-FORUM:s HEMSIDA

 


 


I hur många av EU:S länder har värmemarknaden bidragit mest till det förnybara målet (mellan 2005-2014)?

>> LADDA NED PDF