Nyheter om Färdplan Värme

28 OKTOBER 2019

Överlämning av 27-punktslistan

 

Fossilfritt Sverige har tagit fram en lista med uppmaningar och förslag till politikerna, baserat på de färdplaner som redan överlämnats till regeringen. Dokumentet kallas för 27-punktprogrammet. Dokumentet innehåller alltså 27 konkreta politikpunkter från era färdplaner, ibland något konkretiserade, samt några mer övergripande reformer som vi tror behövs för att klara 2045-målet.   På morgonen den 28 oktober överlämnade Fossilfritt Sverige detta 27-punktsprogram till näringsministern Ibrahim Baylan och klimatminister Isabella Lövin under ett presseminarium. Representanter för branscherna hade möjlighet att delta, för att höra ministrarnas kommentarer och höra hur diskussionerna går om implementering av era förslag.

Läs mer om 27-punktslistan

Mer information finner du på Fossilfritt Sveriges hemsida

 

 

 

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE