Etapp 1: Arbetsordningen reglerar ansvar, åtaganden och nytta

HEM : ARBETSORDNINGEN ...

Parterna deltar frivilligt i projektet, med de resurser man avsätter. Projektets har en arbetsordning som reglerar deltagarnas ansvar, åtaganden och nytta av projektet. Ingen part gör någon utfästelse om att argumentera för, eller ”gilla”, de slutsatser som projektresultatet omfattar. Deltagande part kan t.o.m. markera att man inte tycker om slutsatserna, ”men att de är rimliga att dra utifrån den fakta och de resultat projektet baserar slutsatserna på”.

LÄS MER - DU HITTAR ARBETSORDNINGEN HÄR