Varför ett värmemarknadsprojekt?
Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.
LÄS MER

 

Målet med projeketet
Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimat-målsättningar.
LÄS MER

 

 

Projektledare för
Värmemarknad Sverige

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades: 12 januari 2017

Värmemarknad Sverige - där alla aktörer möts

22 mars 2017, Stockholm

Slutkonferens för forskningsprojektet som hanterar den svenska värmemarknadens utmaningar, förutsättningar och utveckling

Ta del av våra slutsatser och reflektioner!

• Ökad samverkan och samsyn är bästa (enda) vägen för fortsatt hållbar utveckling.
• Den tuffa konkurrensen på våra lokala värmemarknader har kartlagts.
• Kundlandskapet målas nu om och kunderna springer förbi branschen.
• Kommunen är den viktigaste aktören på värmemarknaden, i många olika roller.
• Vi behöver en aktiv politik för värmemarknaden, inte emot den.

MER INFORMATION - SE INBJUDAN

 

 

Slutspurt i projektet

Projektet har gått in i en slutfas efter årsskiftet. Avrapporteringen färdigställs, i form av temaböcker och slutrapport, och det sista referensgruppsmötet förbereds. Värmemarknad Sverige har blivit ett unikt och mycket uppskattat forum för värmemarknadens aktörer, en mötesplats där alla frågor kan diskuteras och erfarenheter delas. Vi är hoppfulla om att detta forum kommer att förvaltas vidare.

Den 22 mars håller vi slutkonferens i Stockholm och alla är välkomna!

Den officiella inbjudna kommer inom kort. Vi hoppas på ett stort deltagarantal!

 

 


"Hållbarhetsmålen - är det hållbart att alla aktörer siktar högt, och gör det på just sina mål?"

För att öka förståelsen för värmemarknadens aktörer och deras drivkrafter har vi granskat hållbarhetsmålen hos fastighetsbolag och energibolag. Hållbarhetsmål definieras här som komplexet av mål som omfattar energi, miljö och klimat. Alla aktörer på värmemarknaden har tydliga hållbarhetsmål, det är mycket positivt! Det är dock mer oroväckande att de olika aktörsgrupperna på värmemarknaden fokuserar på helt olika hållbarhetsmål. Dessutom driver man gärna ambitions- och målnivån för dessa mål allt högre. Denna diskrepans för hållbarhetsmålen leder lätt till suboptimeringar och ineffektivitet på värmemarknaden.

I rapporten Hållbarhetsmålen på värmemarknaden beskriver vi komplexet av hållbarhetsmål och målkonflikter. Vi visar exempel från ”verkligheten” och låter forskning förklara varför dessa mål och målkonflikter uppstår samt hur vi tillsammans kan hantera situationen.

Jämfört med den tidigare versionen har tre helt nya kapitel och flera tillägg tillkommit.

Vi vill också passa på att tacka er alla i referensgruppen för ert värdefulla och utmärkta granskningsarbete!

Trevlig läsning önskar författarna

Nyheter:

Nytt kapitel 6 som belyser hur EUs bindande hållbarhetsmål påverkar den svenska värmemarknaden.

Nytt kapitel 7 som utförligare hanterar kommunpolitikens ansvar för värmemarknadens målkomplex. Flera granskare anger att det finns ”ett systemfel när politiker försöker överträffa varandra med att sätta mycket höga hållbarhetsmål utan att först utreda konsekvenserna av sådana mål och utan att föra in ett kostnads-/nyttoperspektiv.”

Nytt kapitel 11 som berör att det även finns en styrka i mångsidigheten i hållbarhetsmålen på värmemarknaden, som – om den hanteras rätt – kan ge fortsatt framgång för den hållbara utvecklingen på värmemarknaden.

LADDA NER RAPPORTEN

 

 


Ny rapport: "Värmemarknad Sverige - halvtidsrapport för etapp II"

LADDA NER RAPPORTEN

 

 

 

 

Presentationer från referensgruppsmöte 31 maj 2016

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Presentationer från Värmemarknad Sveriges seminarium
9 december 2015

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 


Rapport: "30 perspektiv på värmemarknaden"

LADDA NER RAPPORTEN

 

 

 

 

Värmemarknad Sverige presenterat på Energikommissionens seminarium

Temat för Energikommissionens seminarium den 27 november 2015 var styrmedel för framtidens energisystem. Ett av föredragen presenterades av John Johnsson, Profu och handlade om framtidsscenarier för värmemarknaden.

SE FÖREDRAGET PÅ YOUTUBE

 

 

Värmemarknad Sverige - Etapp 2 har startat!

Målet är att visa på hur en kostnadseffektiv och balanserad utveckling av värmemarknaden kan åstadkommas. En viktig utgångspunkt är att kundens perspektiv skall prägla analysen. De drygt 30 deltagande organisationerna representerar energileverantörer, fastighetsägare, exploatörer, branschorganisation och myndigheter samt hyresgäster. Projektet innebär därför ett unikt tillfälle att utveckla kunskap om och förståelse för hur tillgång och behov av värme och kyla kan se ut i framtiden. Projektet finansieras av de deltagande organisationerna och löper från våren 2015 till vintern 2016.

 

Värmemarknadsprojektet i debattartikel i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, 15 september 2015: "Boverket tänker fel om bostäder och energi"
LÄS DEBATTARTIKELN PÅ SVENSKA DAGBLADETS HEMSIDA

 

"Ett systemperspektiv kräver bred kunskap och rätt utformade styrmedel"

John Johnsson, är projektledare för värmemarknadsprojektet, vars övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar. I en intervju med Eneff-forum berättar John Johnsson mer om värmemarknadsprojektet.

LÄS INTERVJUN PÅ ENEFF-FORUM:s HEMSIDA

 


 


I hur många av EU:S länder har värmemarknaden bidragit mest till det förnybara målet (mellan 2005-2014)?

>> LADDA NED PDF