Varför ett värmemarknadsprojekt?
Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.
LÄS MER

 

Målet med projeketet
Projektets övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värme-marknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimat-målsättningar.
LÄS MER

 

 

Projektledare för
Värmemarknad Sverige

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades: 28 juni 2016

Ny rapport: "Hållbarhetsmålen - är det hållbart att alla aktörer siktar högt, och gör det på just sina mål?"

Vi publicerar nu en första granskad version av vår temabok om hållbarhetsmålen. Detta är dock inte en slutlig version av temaboken. Under granskningsarbetet har vi nämligen, förutom utmärkta korrekturjusteringar, fått ett flertal kloka förslag på tilläggsavsnitt och nya kapitel, som vi kommer att jobba fram under hösten. De omfattar bl.a.:

Tilläggsavsnitt i befintliga kapitel, med bl.a. följande innehåll: Myndigheternas mål/krav, miljöcertifieringssystemen, vilka syften aktörer har med sina hållbarhetsmål, effektivisering sker även i produktion och distribution av värme, etc.

Nytt kapitel som berör: Att det även finns en styrka i mångsidigheten i hållbarhetsmålen på värmemarknaden, som – om den hanteras rätt – kan ge fortsatt framgång för den hållbara utvecklingen på värmemarknaden. Genom detta kapitel balanseras också den, som vissa granskare uttryckt det, ”lite väl kritiska undertonen i beskrivningen av hållbarhetsmålen”.

Nytt kapitel som utförligare hanterar politikens ansvar för värmemarknadens målkomplex, på kommunal, nationell och EU-nivå. Flera granskare anger att det finns ”ett systemfel när politiker försöker överträffa varandra med att sätta mycket höga hållbarhetsmål utan att först utreda konsekvenserna av sådana mål och utan att föra in ett kostnads-/nyttoperspektiv

LADDA NER RAPPORTEN

 

 


Ny rapport: "Värmemarknad Sverige - halvtidsrapport för etapp II"

LADDA NER RAPPORTEN

 

 

 

 

Presentationer från referensgruppsmöte 31 maj 2016

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 

 

Presentationer från Värmemarknad Sveriges seminarium
9 december 2015

LADDA NER PRESENTATIONERNA

 


Rapport: "30 perspektiv på värmemarknaden"

LADDA NER RAPPORTEN

 

 

 

 

Värmemarknad Sverige presenterat på Energikommissionens seminarium

Temat för Energikommissionens seminarium den 27 november 2015 var styrmedel för framtidens energisystem. Ett av föredragen presenterades av John Johnsson, Profu och handlade om framtidsscenarier för värmemarknaden.

SE FÖREDRAGET PÅ YOUTUBE

 

 

Värmemarknad Sverige - Etapp 2 har startat!

Målet är att visa på hur en kostnadseffektiv och balanserad utveckling av värmemarknaden kan åstadkommas. En viktig utgångspunkt är att kundens perspektiv skall prägla analysen. De drygt 30 deltagande organisationerna representerar energileverantörer, fastighetsägare, exploatörer, branschorganisation och myndigheter samt hyresgäster. Projektet innebär därför ett unikt tillfälle att utveckla kunskap om och förståelse för hur tillgång och behov av värme och kyla kan se ut i framtiden. Projektet finansieras av de deltagande organisationerna och löper från våren 2015 till vintern 2016.

 

Värmemarknadsprojektet i debattartikel i Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet, 15 september 2015: "Boverket tänker fel om bostäder och energi"
LÄS DEBATTARTIKELN PÅ SVENSKA DAGBLADETS HEMSIDA

 

"Ett systemperspektiv kräver bred kunskap och rätt utformade styrmedel"

John Johnsson, är projektledare för värmemarknadsprojektet, vars övergripande mål är att med ett systemperspektiv visa på kostnadseffektiva framtida utvecklingsvägar för värmemarknaden, som med hög energieffektivitet, låg klimatpåverkan och hög andel förnybar energi kan medverka till att uppfylla nationella och internationella energi- och klimatmålsättningar. I en intervju med Eneff-forum berättar John Johnsson mer om värmemarknadsprojektet.

LÄS INTERVJUN PÅ ENEFF-FORUM:s HEMSIDA

 


 


I hur många av EU:S länder har värmemarknaden bidragit mest till det förnybara målet (mellan 2005-2014)?

>> LADDA NED PDF